Privacybeleid

Privacybeleid

Persoonsgegevens
Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • We gebruiken uw gegevens om uw surfgedrag op onze website te kunnen analyseren zodat we dit kunnen gebruiken voor optimalisatie
 • En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt.
 • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zijn verplichte velden. Als u die gegevens niet invult, wordt het formulier ook niet verstuurd.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om een offerte aan te vragen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om te analyseren hoe wij onze website kunnen verbeteren
 • Om u promotiemateriaal toe te kunnen zenden
 • Om u de mogelijkheid te bieden om ons vragen te stellen

In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 1 Jaar Versturen aanbiedingen & Correspondentie
E-mailadres 1 Jaar Versturen aanbiedingen & Correspondentie
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar Optimalisatie website
Surfgedrag 2 jaar Optimalisatie website & promotie

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Met partijen die in onze opdracht werken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst zodat de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden mogelijk gedeeld met:

 • Social media platforms
 • Festivalorganisaties
 • Evenementenbureau ’s

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

 • Uw persoonsgegevens in te zien.
 • Uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen, tenzij er wettelijke redenen zijn waarom wij deze moeten bewaren.
 • Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan info@moonshinebastards.nl of gebruik onze contactformulier. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. U leest meer over cookies op: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Partij Naam cookie Doel Cookie Bewaartermijn
Google Analytics _ga, _gid Inzicht verkrijgen in gedrag bezoeker van de website, om gebruikservaringen te verbeteren. Max. 2 jaar.

Contact
Heeft u vragen over de Privacy verklaring? Laat het ons weten.

Moonshine Bastards
Brasschaatpad 11
5628 TP Eindhoven
+31 (0)6 516 18 269
info@moonshinebasterds.nl